francuska
Waluta francuska cz. 1
Lipiec 4, 2016
francuska
Waluta francuska cz. 3
Lipiec 4, 2016
Pokaż wszystkie
francuska

francuskaW I poł. XIV w. nie było dość pieniędzy na rynku. Efektem tego było wydanie zarządzeń, mówiących żekażdy posiadacz złotych i srebrnych przedmiotów zobowiązany był dostarczyć  trzecią część zasobów do mennicy żeby przetopić to na na monety. Od XII w. aby zapobieżyć braku waluty kazano zastosować również obowiązek wymiany starych monet na nowe. Aby ułatwić odróżnienie monet nowych od starych wprowadzono zwyczaj umieszczania daty cyframi rzymskimi, zamienionymi w 1532 r., za czasów Franciszka I (1515-1547), na cyfry arabskie. Brak pieniądza na rynku spowodował wypuszczanie pieniędzy skórzanych, stanowiących pierwowzór obecnych banknotów. Na początku XV w. na monetach francuskich znalazł się napis „GROSSUS TURONUS” – od nazwy miejscowości Tours (same grosze powstały za czasów Ludwika IX). Odrębną kategorią były monety nazwane „białymi” (blanc) – grubsze, ze stopu miedzi i srebra (25%), oraz monety „czarne” – miedziane lub o niewielkiej zawartości srebra. Pod koniec XIV w. wprowadzono oznaczenie bijącej monety mennicy dzięki dyskretnym punktom, pod jedną z liter legendy, a pod koniec XVI w. określać literą alfabetu (np. mennicę w Paryżu literą „A”).

Zdarzało się, że monety pełniły rolę magiczną. Ludwik Święty koronując się na króla złożył dary na ołtarzu w postaci srebrnej napełnionej winem baryłki, bochenka chleba i 13 złotych monet reprezentujących króla i 12 parów. Kolejnym zwyczajem króla w czasie koronacji od XVI w. było rozrzucanie wokół siebie monet. Szkot John Law zjednując sobie zaufanie regenta Filipa księcia Orleańskiego mówił, że nie można przerażać się fatalnym stanem skarbu, ale stworzyć bank emitujący pieniądze papierowe. Ekonomiczną podstawą banku stała by się kompania handlowa mająca kontrole nad handlem morskim i kolonizacją Północnej Ameryki. W 1716 r. Law utworzył Bank Generalny emitujący banknoty respektowane w kasach państwowych. W 1717 r. utworzona została Kompania Zachodnia z monopolem na eksploatacje Luizjany, zwanej Missisipi. W 1718 r. bank stał się bankiem państwowym. Dla zwiększenia obrotu banknotami, Law przeprowadził dewaluację pieniądza. Ludność bojąc się strat deponowała złoto w banku. Zostając kontrolerem generalnym finansów, Law zakazał w marcu 1720 r. przeprowadzania obrotów pieniądzem kruszcowym i posiadania w domu więcej niż 500 liwrów w złocie i srebrze. Powiększał się spadek wartości pieniądza, a w październiku 1720 r. pieniądz papierowy utracił wartość płatniczą.