francuska
Waluta francuska cz. 3
Lipiec 4, 2016
Waluta Szwecji
Waluta Szwecji cz.1
Lipiec 4, 2016
Pokaż wszystkie
Waluta Izraela

Waluta IzraelaIzrael (Medinat Yisra’el – heb) – starożytny kraj Bliskowschodni (dawna Palestyna). Niepodległe państwo izraelskie zostało proklamowane przez Dawida Ben Guriona w 1948 r. Do 31 grudnia 1959 r. walutą był funt izraelski równy 1000 prutot o nazwie mils.

Dziś jednostką pieniężną jest 1 szekel – 100 nowych agorot.

W starożytności posługiwano się jednostka pieniężna zwana syklem( ozn. ciężar). W języku asyryjskim i hebrajskim kojarzono ją z miarą wagi i liczeniem. Osoba ważąca szlachetny metal lub monety sprawdzała ich próbę oraz to, czy podczas przycinania brzegów nie ma oszustwa.

Stary Testament wiele razy odwołuje się do ludzi, aby nie oszukiwali używając złych odważników i miar, słowami: „Obrzydła dla Pana waga fałszywa, upodobnieniem Jego ciężar właściwy (Księga Przysłów 11,1). Za czasów Starego Testamentu, przed powstaniem monet, liczono się w naturze.

– „Waga i szala to sprawa Pana; Jego dzieło – ciężarki w worku” (Księga Przysłów 16,11). I tak Abraham odważył niegdyś Efronowi syklów srebra pierwszej jakości na zakup pola i groty, w której została pochowana jego pierwsza małżonka Sara.

Osoby mieszkające z dala od Jerozolimy, a muszące złożyć daninę kapłanowi, miały ze sobą pieniądze, żeby po przybyciu na miejsce zakupić produkty rolne. Jedna dziesiątą przeznaczano na rzecz lewitów (kapłanów), którzy dziesiątą część tej ofiary pokrywali koszty kultu. Według obowiązującego prawa kapłani, nie mający majątków ziemskich, nie zajmowali się działalnością gospodarczą, poświęcając czas wyłącznie kultowi.

Darejki były pierwszymi monetami, jakimi posługiwano się w Palestynie, złote monety króla Królów Dariusza. Po powrocie z niewoli babilońskiej kraj został zalany najróżniejszymi monetami państw sąsiednich. W obiegu były drachmy z Grecji, asy i denary z Rzymu, miny od Fenicjan i własne sykle. Wczasie panowania Rzymu liczono się głównie w monecie rzymskiej. Około 150 r. p.n.e. pojawiły się monety żydowskie, bite z brązu lub miedzi.Były na nich symbole żydowskie: owoc drzewa cedrowego lub liść palmy – etrog i lulaw, używane w czasie uroczystości w Świątyni. Dodawano napis „Wybawienie Syjonu” lub „Arcykapłan i gmina”. Monety Żydowskie poza motywami roślinnymi i symbolami nie posiadały wizerunków ludzkich ani obrazów zwierząt, gdyż werset Świętej Księgi podawał: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko”. Nawet sam król Herod nie ośmielił się poza podaniem swojego nazwiska umieścić na monecie własnego wizerunku.

Krzyżowcy podczas wypraw w XII w. bili tzw. monety jerozolimskie z obrazkami dwóch budowli: bazyliki Grobu Pańskiego oraz zamku zwanego Wieżą Dawida. Inną odmianą monety emisji 1187 r. był rysunek Grobu Pańskiego. W XIII w. w Akkonie emitowano monety zwane saracenami, będące wierną kopią muzułmańskich dinarów z napisami w języku arabskim. Wcześniej krzyżowcy bili przez jakiś czas monety dinarowe z napisami muzułmańskimi, odnoszącymi się do Allacha i Koranu, licząc na korzyści gospodarcze.

Walutę możesz wymienić na stronie: https://www.dobrykantor.pl/