Waluta Szwecji
Waluta Szwecji cz.1
Lipiec 4, 2016
funt szterling
Waluta Wielkiej Brytanii cz.1
Lipiec 4, 2016
Pokaż wszystkie
Waluta Szwecji

Waluta SzwecjiDla nadania łaski szczęścia monety okalano wizerunkami rzymskich bogów. Ciekawostką jest fakt że Szwecja, za panowania królowej Krystyny (1632-1654), miała największe na świecie monety. Bite były z miedzi, ich średnia waga wynosiła 2 kg, dochodząc czasami do 19 kg o kształtcie prostokąta. W rozliczeniach (dla wygody), zastępowano ciężkie płyty monetarnych pieniądzem papierowym w formie czeku.

W okresie wielooletniej wojny z Rosją rząd szwedzki, mając tragiczną sytuacjie finansową, emitował bilety państwowe i żetony talarowe (1715-1718), zastepując je po wojnie na srebrem. W 1790 r. pojawiły się w Szwecji banknoty jedwabne z napisem „wartość w srebrze”. Reforma walutowa z 1803 r. nie dała rezultatów, a wojna z Rosją zainicjowała inflację.Skutkowało  to ograniczeniem wymiany banknotów na srebro. Kłopoty finansowe państwa na początku XIX w. tak utrudniły życie Szwedów, że zabroniono jakiegokolwiek importu towarów konsumpcyjnych i eksportu surowców oraz półfabrykatów.

Kolejna próba reformy walutowej za czasów Karola Jana (1817-1818), mająca na celu ograniczenie ilości środków pieniężnych na rynku, była bezefektowna, z powodu braku poparcia stanów szwedzkich. Szwecja, będąc dwukrotnie w gorszej sytuacji gospodarczej, zetknęła się z systemem kartkowym. Pod koniec 1916 r. objęty  tym został objął cukier i chleb, następnie tłuszcze i kawę. Po raz drugi, w 1940 r., system kartkowy obejmował chleb, cukier, herbatę, kawę, mąką i tłuszcze jadalne, a od 1941 r. także mięso. W 1941 r. włączono do niego tkaniny i odzież, a w 1943 r. obuwie.

Obecne emisje banknotów szwedzkich mają zbłiżone zabezpieczenia papieru, co banknoty wspólnej europejskiej waluty euro. Kinegram oraz znak recto/verso (dwustronne uzupełnianie elementu graficznego – cyfra nominału) są tego samego rodzaju. Kinegram o charakterze wielopostaciowym (zwłaszcza zmiana wielokrotna rysunku w zależności od kąta spojrzenia) daje wysoką gwarancję zabezpieczenia przed fałszerstwem.